login menu

Tieto paikasta

Jos lapsenne on saanut paikan leirillä, hän saa siitä tiedon kotiin 31.3.2017 mennessä. Samassa yhteydessä kotiin lähetetään maksusiirtolomake leirimaksun maksamista varten. Leiripaikka vahvistetaan vastaanotetuksi maksamalla leirimaksu ajallaan. Jokaisella lapsella on oma viitenumero. Tieto maksuista ei välity ilman viitenumeroa.